zespół

prof. dr hab. Irena Namysłowska

Profesor psychiatrii, psychoterapeuta, wykładowca

Jestem profesorem psychiatrii, pierwsze dwadzieścia lat pracowałam w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie, a ostanie dwadzieścia pięć w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, której byłam kierownikiem.

Jestem także psychoterapeutą - orientacja psychoterapeutyczna, z którą się identyfikuję to z jednej strony psychoterapia indywidualna zorientowana psychodynamicznie a z drugiej terapia systemowa, przede wszystkim terapia rodzinna. Zdawałoby się, że między tymi orientacjami istnieje sprzeczność. Jest to jednak sprzeczność pozorna. Każda z nich opisuje bowiem inny poziom ludzkiej egzystencji i każda z nich nauczyła mnie trochę innej wiedzy o człowieku. Gdyby zapytano mnie o główne cechy mojej pracy, to na pierwszym miejscu wymieniłabym szacunek do odrębności drugiego człowieka, ciekawość tego jaki On jest, jaką przynosi opowieść o sobie i świecie, cierpliwość, a także pokorę. Pokorę wyrażającą się przekonaniem, że nigdy nie udaje się poznać i zrozumieć do końca drugiego człowieka zdrowego lub przeżywającego problemy emocjonalne. Wierzę, że w pracy psychiatry najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem – on pomaga w równym stopniu a może nawet większym niż leki, których znaczenia w terapii nie neguję.

Część mojego życia zawodowego to dydaktyka – przekazywanie wiedzy studentom, lekarzom i osobom uczącym się psychoterapii. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a przez ostatnie 10 lat pełniłam funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Jestem autorką ponad 100 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, a także autorką podręcznika Terapia Rodzin, który miał II wydania i służy wielu psychoterapeutom, psychologom i psychiatrom chcącym pogłębić wiedzę z terapii rodzin. Pod moją redakcją powstał pierwszy w Polsce nowoczesny podręcznik poświęcony psychiatrii dzieci i młodzieży - "Psychiatria Dzieci i Młodzieży" wydany przez PZWL.

Cieszę się, że dane mi jest bycie psychiatrą i terapeutą. Traktuję tę pracę jako przywilej i dar, a jeśli przy tym mogę pomagać ludziom, to wspaniale.

Dowiedz się więcej o ekspertach Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii >>

Pomagamy

 
Przyjdź:
ul. Żegiestowska 22B
02-924 Warszawa (Sadyba)

Zadzwoń:
22 839 74 43 lub 721 43 43 34