zespół

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa adresowana jest przede wszystkim do osób, które doświadczają trudności w relacjach z innymi oraz w relacji ze sobą.

Jakie ma cele?

  • Podstawowym celem jest wypróbowanie nowych zachowań i uzyskanie od innych szczerych informacji zwrotnych, dotyczących ich efektów. W rezultacie dowiadują się, jak są odbierani przez otoczenie. Mają szansę zrozumieć, skąd biorą się trudności w kontaktach z innymi, nauczyć się wrażliwości i dbałości o relacje, a także otrzymać wsparcie. Może to skutkować budowaniem bardziej satysfakcjonujących relacji poza grupą.
  • Drugi cel to wzrost świadomości uczestników na temat siebie, zwłaszcza swoich emocji, potrzeb, wartości, motywów zachowania, sposobu myślenia o sobie, innych, świecie. Skutkuje to zwiększeniem wewnętrznej spójności, poczucia własnej wartości i samoakceptacji, a w konsekwencji życiem w większej zgodzie ze sobą.
  • Dodatkowo celem psychoterapii grupowej bywa też pomoc w sprecyzowaniu zmian, jakich uczestnicy grupy chcieliby dokonać w swoim życiu oraz dostarczenie narzędzi potrzebnych do ich urzeczywistnienia.
  • Często celem jest też uporządkowanie relacji z rodziną, w tym uporanie się z doświadczeniami z przeszłości, które blokują aktualny rozwój i czerpanie zadowolenia z siebie i ze swojego życia.

Jak przebiega?

Cele terapii grupowej osiągane mają być dzięki samoobserwacji, informacjom zwrotnym od współuczestników oraz indywidualnym pracom na forum grupy.

Prowadzący koncentrują się na trzech obszarach tematycznych:

  • tu i teraz – tematyka dotycząca relacji w grupie, refleksje dotyczące charakteru i przebiegu terapii;
  • tam i teraz – tematyka związana z aktualnym funkcjonowaniem uczestnika, m.in.: relacje z innymi, w tym z obecną rodziną, funkcjonowanie na polu zawodowym, towarzyskim i inne;
  • tam i wtedy – tematyka związana z dzieciństwem i dorastaniem, relacje w rodzinie pochodzenia, wewnętrzny świat uczestnika jako dziecka.

Początkowy okres psychoterapii jest najczęściej poświęcony wzajemnemu poznawaniu się i omawianiu lęku związanego z mówieniem o sobie, który jest w mniejszym lub większym stopniu wspólnym doświadczeniem wszystkich członków grupy. Po kilku spotkaniach powstają pierwsze relacje oparte na współpracy w osiąganiu grupowych i indywidualnych celów terapii, uświadamiane są zjawiska międzyludzkie, rozumienie sytuacji grupowej i własnego w niej udziału.

Przyjdź do nas i rozwiąż swoje problemy >>

Pomagamy

 
Przyjdź:
ul. Żegiestowska 22B
02-924 Warszawa (Sadyba)

Zadzwoń:
22 839 74 43 lub 721 43 43 34