zespół

Autyzm: diagnoza i wczesna terapia

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są zaburzeniami rozwojowymi, w których dziecko prezentuje nieprawidłowości w rozwoju języka i komunikacji, trudności w interakcjach społecznych oraz ograniczone, stereotypowe wzorce aktywności i zainteresowań

W terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju kluczową rolę odgrywa podjęcie wczesnych, intensywnych oddziaływań terapeutycznych.

Badania neurofizjologiczne dowodzą, że układ nerwowy małego dziecka charakteryzuje się niezwykle dużą plastycznością (do około 3 roku życia). Podjęcie wczesnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych, stymulujących poszczególne sfery rozwoju umożliwia korekcję zaburzonych funkcji a także zapobiega wtórnym zaburzeniom.

Zapraszamy na konsultacje i indywidualne zajęcia terapeutyczne stymulujące rozwój dziecka – dostępne już dla dzieci od 18 miesiąca życia, jak również młodszych, których rozwój budzi niepokój.

Przyjdź do nas jeśli Twoje dziecko:

 • nie gaworzy i nie wskazuje palcem w 12 miesiącu życia;
 • nie wypowiada pojedynczych słów w 18 miesiącu życia;
 • nie powtarza słów przed 2 rokiem życia;
 • obserwujesz u dziecka nietypowy kontakt wzrokowy;
 • dziecko w niefunkcjonalny sposób korzysta z zabawek (obraca nimi, stuka, wprawia w ruch wirowy);
 • zachowanie i rozwój dziecka budzi Twój niepokój;
 • chcesz się upewnić czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo.

Oferujemy:

 • diagnozę rozwoju dziecka na wczesnym etapie rozwoju (18 miesiąc życia i młodsze);
 • diagnozę funkcjonalną poszczególnych sfer rozwoju;
 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego dziecka;
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne, podczas których kształtowane są poszczególne sfery rozwoju (mi.n. komunikacja, umiejętności poznawcze, motoryka mała, motoryka duża, samodzielność, zabawa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętności społeczne, rozwój emocjonalny);
 • współpracę z przedszkolem albo szkołą;
 • regularne spotkania z rodzicami omawiające postępy w procesie terapeutycznym oraz bieżące trudności występujące na terenie domu.

Podczas zajęć dbamy o stworzenie dziecku bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni terapeutycznej a także budowanie pozytywnej, ciepłej relacji z terapeutą. Pomagamy w poszerzaniu granic rozwoju dziecka i polepszaniu jakości jego życia.

Przyjdź do nas i rozwiąż swoje problemy >>

Pomagamy

 
Przyjdź:
ul. Żegiestowska 22B
02-924 Warszawa (Sadyba)

Zadzwoń:
22 839 74 43 lub 721 43 43 34