zespół

BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ PSYCHOTERAPII

 
 

 

Badania nad psychoterapią wskazują, że różne podejścia psychoterapeutyczne uzyskują podobny poziom skuteczności. Psychoterapia zmienia. Zmiany zachodzą w sposobie przeżywania siebie i świata, budowania relacji z ludźmi, wyjaśniania spotykających ich zdarzeń i sytuacji. Dokonuje się zmiana na poziomie zachowania, funkcji poznawczych, przekonań i afektu. Zmienia się także nasz mózg, czego dowodzą najnowsze badania.

 

Znaczące opracowania na temat skuteczności psychoterapii znaleźć można w pracach Lamberta, Bergina i Oglesa. Przeprowadzone przez nich badania wyraźnie pokazały, że terapia jest skuteczna. Leczeni różnymi metodami psychoterapii pacjenci, w różnych warunkach, osiągają podobne efekty, polegające na poprawie jakości ich przeżywania i funkcjonowania.

 

Prawie 80% osób, które przeszły psychoterapię czuje się lepiej i działa efektywniej niż ci, którzy jej nie mieli. W badaniach, w których dzielono uczestników na dwie grupy, z których jedną kierowano na psychoterapię a druga na psychoterapię oczekiwała [grupa kontrolna], ponad 2/3 korzystających z terapii doświadczało pozytywnych zmian, podczas gdy w grupie kontrolnej tylko 1/3 i byli to zapewne Ci, którzy również doświadczyli jakiegoś rodzaju wsparcia i pomocy nieprofesjonalnej, ale równie cennej, np. od rodziny czy przyjaciół. Mówi się też, że już sam proces zapisania się na psychoterapię i oczekiwania na nią działa terapeutycznie… 

 

Zobacz wszystkie aktualności eksperta: Jagna Ambroziak

 
 

« Powrót do listy

 

Pomagamy

 
Przyjdź:
ul. Żegiestowska 22B
02-924 Warszawa (Sadyba)

Zadzwoń:
22 839 74 43 lub 721 43 43 34