zespół

Co z tym dystansem?

 
 

Czy dystans dla pary to jedynie zagrożenie? Pracując z parami od wielu lat, kiedy zadaję to pytanie, to bardzo często spotykam badawcze spojrzenie, które czytam: hej to chyba oczywiste. Czy rzeczywiście tak jest?

Kiedy myślimy o słowie dystans, najczęściej myślimy o odległości, raczej dużej, raczej o czymś co niesie ze sobą uczucie niepokoju. Na przykład stwierdzenie: są teraz na dystans – rzeczywiście bardziej mówi, że ludzie są od siebie dalej niż bliżej. Czy jednak zawsze myślimy o nadchodzącym nieszczęściu, czy też o jakiejś nowej przestrzeni, która parze jest potrzebna?

Początki dystansu

Zanim przejdę do tematyki pary dorosłej to przypomnę, co dzieje się w pierwotnej parze, tej która programuje nasze życiowe matryce, czyli diadzie matka – dziecko. W tej parze również kluczową rolę odgrywa odległość. Początkowo, w pierwszych miesiącach ta odległość jest minimalna, bo dziecko zespala się z matką, potrzebując jej niemal w każdym aspekcie i ta zależność i ten brak dystansu jest jak najbardziej wskazany.

Wraz z rozwojem dziecka, te 8-9 miesięcy później, kiedy dziecko zaczyna już trochę samo poznawać życie, pojawia się potrzeba oddzielania się, znajdywania jakiejś, swojej własnej bezpiecznej przestrzeni. Jeśli dziecko w pierwszych latach życia doświadczy bezpiecznego przybliżania się i oddalania, to wytworzy tak zwany bezpieczny styl przywiązania. Nie chcę tutaj przytaczać pełnego opisu, czym są style przywiązania ale rzeczywiście tak działa ten proces. Właśnie taki styl przywiązania w dorosłości również pozwoli na komfortowe przybliżanie się i oddalanie od innych bliskich, bez lęku przed stratą.

Dystans w parze

O dystansie można także pomyśleć jako pewnej funkcji utrzymywania pary w stabilności. Para, dwoje ludzi, którzy będąc różni, indywidualni, poprzez zafascynowanie, pożądanie i przyciąganie (jednym słowem miłość), decydują się być razem.

Naturalnym zjawiskiem w parze jest to, że pomiędzy tymi ludźmi tworzy się jakaś bezpieczna odległość, którą ja umownie nazywam dystansem. Jeśli dystans w parze jest minimalny, to znaczy dwie osoby są bardzo do siebie przyklejone, funkcjonują nierozłącznie, co często jest jak najbardziej zrozumiałe na początku, podczas tworzenia się pary i doświadczania zakochania, to dla dalszego związku, może być niekorzystne. Zbyt mały dystans w parze może unieruchamiać osoby wobec swojego własnego rozwoju. Dwie bardzo silnie zależne od siebie osoby, mogą mieć trudność z odnajdywaniem swoich własnych pragnień, tworzeniem swojej własnej opowieści o życiu. Choć dużo z nas pozostanie w parze do końca, to zawsze taka opowieść jest własna. To co jest jednego, nie musi zawsze być drugiego.

Patrząc z drugiego krańca, duży dystans taki, który prawie grozi rozerwaniem, jest także czymś bardzo trudnym dla pary. Jeżeli dwie osoby stoją od siebie bardzo daleko, to trudno jest siebie zobaczyć, usłyszeć. Trudno wzajemnie dostrzec, to co dawałoby radość, szczęście. Na różnych etapach związku dystans jest więc pewną funkcją przestrzeni dla pary, przestrzeni, w której każdy z partnerów może bezpiecznie raz przybliżać a raz oddalać. Każdy z nas stale przechodzi jakiś etap rozwoju. Czasami potrzeba jest więcej takiej przestrzeni tylko wokół siebie, bo może to być na przykład czas naszych własnych zmagań, coś co chcemy osiągnąć, coś na czym nam bardzo mocno zależy. Wtedy bezpieczny dystans daje tę wolność do działania a czasami dystans bardzo maleje, bo w takiej sytuacji mamy tylko ochotę na przyklejenie się do kogoś drugiego.

Myślę, że para która ma świadomość, że i bliskość i odległość jest nadal bezpieczna, może bardziej elastycznie poruszać się w życiu, łatwiej komunikować swoje potrzeby, przy jednoczesnym braku zagrożenia rozpadem ale i z drugiej strony brakiem bycia pochłanianym przez partnera, czując nadmiarową bliskość.
 

dr n. med. Magdalena Namysłowska
Specjalista, psychiatra, psychoterapeuta

 

Zobacz wszystkie aktualności eksperta: Magdalena Namysłowska

 
 

« Powrót do listy

 

Pomagamy

 
Przyjdź:
ul. Wiertnicza 131
02-952 Warszawa (Sadyba)

Zadzwoń:
22 839 74 43 lub 721 43 43 34